Wedstrijdvoorwaarden – 1 jaar gratis huur van een flex office in Waregem Business Park

 1. De organisator
 1. De wedstrijd wordt georganiseerd door ION BVBA (met maatschappelijke zetel te 8970 Waregem, Vredestraat 53) (hierna “ION”).
 2. ION is de enige verantwoordelijke voor het organiseren van de wedstrijd. Deze wedstrijd wordt op geen enkele wijze gesponsord, goedgekeurd, ondersteund of beheerd door Facebook, en is ook niet verbonden met de organisatie Facebook. Door deelname aan deze wedstrijd doet de deelnemer onherroepelijk afstand van alle vorderingen t.o.v. Facebook m.b.t. deze wedstrijd (cfr. artikel III.E van de Voorwaarden voor Facebook-pagina’s zoals laatst gewijzigd op 30 maart 2017: link).
 1. Algemene voorwaarden voor wedstrijddeelname
 1. Elke deelnemer zoals bepaald in artikel 3.2 van deze wedstrijdvoorwaarden, aanvaardt automatisch deze wedstrijdvoorwaarden en is gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze wedstrijdvoorwaarden.
 2. Personen die direct of indirect betrokken zijn bij de wedstrijdorganisatie zijn van deelname uitgesloten.
 3. Deelname kan worden geweigerd indien de deelnemer zich, op welke manier of welk platform dan ook, (publiekelijk) negatief uitlaat over de wedstrijd, andere deelnemers, de uiteindelijke winnaar en/of ION.
 1. Deelname aan de wedstrijd
 1. Deelname aan de wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen die meerderjarig zijn of rechtspersonen, die beschikken over een Facebookprofiel.
 2. Een deelnemer is elke persoon die op cumulatieve wijze:
 • de officiële Facebookpagina van ION ‘geliked’ heeft (link); en
 • de foto van de ION-STUNT, die ION op haar officiële Facebookpagina zal plaatsen betreffende het vastgoedproject Waregem Business Park, gedeeld heeft op zijn/haar eigen Facebookpagina;
 • en dit ten laatste op 26 oktober 2017 om middernacht (24.00 u).
 1. Loting en prijs
 1. De wedstrijd kent 1 winnaar. De winnaar wordt door ION bij willekeurige loting uitgekozen op 27 oktober 2017.
 2. De winnaar ontvangt 1 jaar gratis huur van een “flex office” in het Business Center van Waregem Business Park dat momenteel wordt opgericht te 8790 Waregem op de hoek van de Vredestraat en de Rijksweg (opening voorzien vanaf zomer 2018) (hierna de “prijs”). De prijs heeft een waarde van drieduizend euro (3.000,00 EUR), nl. een maandelijkse huurprijs van 250,00 EUR per persoon/gebruiker. De “flex office” formule en derhalve de prijs omvat limitatief:
 • lidmaatschap van de ‘WBP business club’, hetgeen omvat:
 • toegang heeft tot de ‘networking happy hour’;
 • ledenvoordelen;
 • exclusieve events met sprekers, netwerking mogelijkheden e.d.;
 • toegang tot de gemeenschappelijke delen van het gebouwencomplex Waregem Business Park zoals bepaald in de statuten van dit gebouwencomplex verleden bij notariële akte voor notaris Dusselier op 10 mei 2016;
 • gebruik van een niet-toegewezen werkplek in de ‘open office space’ in het Business Center van Waregem Business Park;
 • basisdienstenpakket, hetgeen limitatief omvat:
 • meubilair (tafel, stoel, kast per werkpost);
 • één extern telefoonnummer;
 • toegangscontrole met badge systeem;
 • permanentie tijdens de kantooruren;
 • beantwoording telefonie, postbehandeling en onthaal;
 • één postadres;
 • toegang tot kopieerapparaat / A4 printer / inbindmachine / lamineertoestel;
 • gebruik van de standaard (uitgeruste) vergaderzalen (inclusief LED-scherm, conference call toestellen, flipcharts, etc.);
 • gebruik van de (uitgeruste) kitchenette en lunchruimte per verdieping;
 • vaste telefonie (1 toestel per werkpost);
 • internetaansluiting per werkpost (inclusief abonnement);
 • gebruik van de kleedruimtes / douches;
 • periodieke schoonmaak, onderhoud en vuilnisophaling;
 • verbruik elektriciteit / HVAC / water;
 • taksen / onroerende Voorheffing;
 • toegang tot het online boeking systeem (ook via mobile app);
 • toegang tot de ‘Bring Me’ boxen.

Is bijgevolg niet inbegrepen in de “flex office” formule noch in de prijs:

 • gebruik van een vaste werkplek in de ‘open office space’ in het Business Center van Waregem Business Park;
 • gebruik van een vaste werkplek in een afgesloten kantoor in het Business Center van Waregem Business Park;
 • optionele diensten, met name:
 • auto- en fietsenstalplaatsen, al dan niet met elektrische laadpunten (ook voor bezoekers);
 • prints (tot A0-formaat);
 • extra stoelen, meubilair, vergadertafels, etc. (ook bv. ‘standing desks’);
 • afmonteren meubilair / verplaatsen vloerdoos / etc.;
 • bureaumateriaal;
 • extra telefoons;
 • dranken en gezonde snacks (periodieke afrekening via badgesysteem);
 • post verzending en secretariaatswerk;
 • vertaaldiensten;
 • IT-support;
 • opslagruimte;
 • koerierdiensten;
 • catering diensten;
 • boodschappendiensten;
 • strijk- en wasdienst;
 • carwash diensten;
 • gebruik van het auditorium;
 • gebruik van bijkomende vergaderzalen (bv. grote meeting rooms).
 1. De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht en vervolgens bekend gemaakt op de officiële Facebookpagina van ION.
 2. De prijs wordt op een nader te bepalen wijze aan de winnaar ter beschikking gesteld. De wedstrijdorganisatie verschaft daarover aan de winnaar tijdig duidelijke en ondubbelzinnige inlichtingen.
 3. Indien (i) de winnaar zijn/haar contact- en adresgegevens niet binnen de vier weken na een eerste verzoek daartoe van ION aan ION heeft verstrekt, en/of (ii) de winnaar op welke manier dan ook aangeeft de prijs niet in ontvangst te zullen nemen of niet in de prijs geïnteresseerd te zijn, gaat ION er vanuit dat de winnaar daarmee afstand doet van de prijs en is de winnaar niet langer gerechtigd op de prijs. In een dergelijk geval heeft ION het recht, maar niet de verplichting, een andere winnaar aan te wijzen en de prijs aan een andere deelnemer uit te keren.
 4. De prijs is gebonden aan de persoon van de winnaar en kan niet worden overgedragen of worden geruild voor geld, producten en/of diensten.
 5. De uitslag van de wedstrijd is bindend en onherroepelijk. De uitslag van de wedstrijd kan niet worden aangevochten.
 1. Aansprakelijkheid en privacy
 1. ION, de wedstrijdorganisatie, het door haar ingeschakeld personeel of derden, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de wedstrijd en/of de prijs.
 2. De deelnemer verklaart dat alle opgegeven persoonsgegevens zoals vermeld op zijn/haar Facebookprofiel, waar, juist en niet misleidend zijn.
 3. In het geval men de wedstrijd wint, aanvaarden de deelnemers dat door hun deelname aan de wedstrijd dat hun volledige naam kan gepubliceerd worden door de organisator via diens officiële Facebookpagina en/of diens website, alsook hun identificatie als deelnemer en/of winnaar van de wedstrijd. Door deelname aan de wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met het gebruik van de gegevens voor zijn/haar identificatie en de contact name in de veronderstelling dat hij/zij wint. De gegevens van de deelnemers zullen in een gegevensbank opgenomen worden en zijn desgevallend bestemd om te worden gebruikt voor promotionele en publicitaire doeleinden door de organisator. De deelnemers hebben een toegangsrecht, een verbeteringsrecht met betrekking tot hun gegevens en recht op verzet tegen hun gebruik voor marketingdoeleinden.
 1. Overige bepalingen
 1. De wedstrijdorganisatie kan de wedstrijdvoorwaarden niet gedurende de periode dat de wedstrijd wordt gehouden wijzigen, tenzij zij hiertoe op grond van wet wordt verplicht. In dat geval zal dit onmiddellijk bekend worden gemaakt.
 2. De eventuele nietigheid, ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van de wedstrijdvoorwaarden brengen de overige bepalingen van de wedstrijdvoorwaarden niet in het gedrang. De wedstrijdorganisatie zal in geval van nietigheid, ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van de wedstrijdvoorwaarden de desbetreffende bepaling vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die het dichtst aanleunt bij de strekking van de nietige, ongeldige en/of onafdwingbare bepaling.
 3. Deze wedstrijdvoorwaarden worden exclusief beheerst door en moeten geïnterpreteerd worden overeenkomstig het Belgisch recht. Elke betwisting omtrent de geldigheid, interpretatie of uitvoering van de wedstrijdvoorwaarden zal uitsluitend en definitief beslecht worden door de hoven en rechtbanken bevoegd voor het gerechtelijk arrondissement afdeling Kortrijk.

One response

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


lees ook