Wedstrijdvoorwaarden Fotowedstrijd – Waregem Koerse

 1. Algemene voorwaarden voor deelname
 1. Elke persoon die gefotografeerd wordt in de ION fotobooth aanvaardt automatisch deze wedstrijdvoorwaarden.
 2. Foto’s van deelnemers kunnen worden geweigerd indien de foto naar het oordeel van de wedstrijdorganisatie in strijd is met de wet, aan kan zetten tot strafbare feiten, discriminerend of beledigend is voor derden dan wel de privacy van derden onevenredig aantast.
 3. Personen die betrokken zijn bij de wedstrijdorganisatie zijn van deelname uitgesloten.
 1. Deelname
 1. Elke persoon die gefotografeerd wordt in de ION fotobooth aanvaardt dat ION deze foto post op de Facebookpagina van ION en dat ION deze foto voor andere publicitaire doeleinden mag gebruiken, zonder dat ION hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn.
 2. Een deelnemer is elke persoon die gefotografeerd wordt in de ION fotobooth en ‘getagd’ wordt op de Facebookpagina van ION, ten laatste op 14 september om middernacht.
 3. Een persoon die enkel gefotografeerd wordt in de ION fotobooth maar niet ‘getagd’ wordt op de Facebookpagina van ION, of ‘getagd’ wordt na voormeld tijdstip, wordt niet als een deelnemer beschouwd.
 1. Loting en prijs
 1. De wedstrijd kent 1 winnaar. De winnaar wordt bij willekeurige loting uitgekozen op 15 september.
 2. De winnaar ontvangt een waardbon van 500 EUR.
 3. De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht en vervolgens bekend gemaakt op de Facebookpagina van ION.
 4. De prijs wordt op een nader te bepalen wijze aan de winnaar te beschikking gesteld. De wedstrijdorganisatie verschaft daarover aan de winnaar tijdig duidelijke en ondubbelzinnige inlichtingen.
 1. Overige bepalingen
 1. De wedstrijdorganisatie kan de wedstrijdvoorwaarden niet gedurende de periode dat de wedstrijd wordt gehouden wijzigen, tenzij zij hiertoe op grond van wet wordt verplicht. In dat geval zal dit onmiddellijk bekend worden gemaakt.
 2. Deze wedstrijdvoorwaarden worden exclusief beheerst door en moeten geïnterpreteerd worden overeenkomstig het Belgisch recht. Elke betwisting omtrent de geldigheid, interpretatie of uitvoering van de wedstrijdvoorwaarden zal uitsluitend en definitief beslecht worden door de hoven en rechtbanken bevoegd voor het gerechtelijk arrondissement Kortrijk.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


lees ook